0216 483 63 42 0216 483 63 41
E-mail: info@megapoll.com.tr

ÜNİVERSİTE DOKTORA TEZ ARAŞTIRMALARI

ÜNİVERSİTE DOKTORA TEZ ARAŞTIRMALARI

Yüksek lisans eğitiminde araştırma yapma yeteneğini kazanılması ve yapılan araştırma ile bilime katkı sağlaması için verilen "tez" lerin veri toplama ayağı konusunda destek sağlayabilmekteyiz. Veri toplama, denetim ve veri girişi hizmetlerini yerine getirdikten sonra analize hazır hale gelen datayı istenilen formatta müşterimize sağlamaktayız.

universite-doktora-tez-arastirmalari.jpg
universite-doktora-tez-arastirmalari.jpg